Català / Français  ·  TEL. Tel. +376 741 025 · EMAIL ensprof@educand.ad
Català / Français  · 

Estudis

BP de Tècnic de Suport de Sistemes Informàtics i Xarxes (Nova branca Setembre 2022)


El programa de Diploma de Batxillerat Professional de Tècnic de Suport de Sistemes Informàtics i Xarxes té com a objectiu capacitar als aprenents a realitzar activitats operatives a la instal·lació, la configuració i el manteniment d'equipaments i sistemes informàtics, en diferents entorns i infraestructures tecnològiques, a donar suport en la gestió i administració de sistemes informàtics, assegurant l'optimització del seu funcionament, respectant els protocols establerts així com la normativa de seguretat i salut en el treball i de protecció del medi ambient. A més a més, els aprenents seran capaços de resoldre incidències bàsiques relacionades amb els serveis i sistemes informàtics.

Aquest batxillerat professional té una durada prevista de dos cursos i s'estructura en eixos que es deriven de les activitats professionals del perfil professional, així com un eix de caràcter transversal. Cada curs consta d'assignatures professionals d'àmbit general i l'assignatura tecnicoprofessional. A més, durant tota la formació, l'alumne realitza 220 hores d'estades formatives en diverses empreses o entitats relacionades amb la professió.

 

Díptic informatiu

Decret 354/2022, del 31-8-2022, de publicació del Programa de batxillerat professional de tècnic de suport de sistemes informàtics i xarxes.

 

Eix Tècnico Professional 

Dins de l'eix tècnico professional, en acabar la formació,  el professional adquirirà les següents competències :

 1. Realitzar la implantació dels sistemes informàtics i dels serveis de veu, dades, multimèdia i Internet of Things (IoT). On haurà de poder:
  1. Realitzar la implantació de les infraestructures "on premise”
  2. Realitzar el desplegament d' infraestructures al núvol i/o híbrides
  3. Efectuar la instal·lació i configuració dels programaris i serveis disponibles a les  estacions/espais de treball i dispositius d'usuari
  4. Realitzar la implantació i  la instal·lació de xarxes de veu, dades, multimèdia i IoT
 2. Donar suport a l'administració dels sistemes informàtics i dels serveis de dades, veu i multimèdia. On haurà de poder:
  1. Participar en l'administració dels sistemes informàtics
  2. Participar en  l'administració de les xarxes dades , veu, multimèdia i de les plataformes i ecosistemes de Iot
  3. Preparar l'entorn de l'automatització per al desplegament dels recursos informàtics
 3. Donar suport a les operacions i  manteniment dels sistemes informàtics i dels serveis de dades, veu, multimèdia i les plataformes i ecosistemes de Iot. On caldrà:
  1. Monitorar els sistemes informàtics i els serveis de dades, veu, multimèdia i IoT
  2. Participa en la gestió d'incidències i consultes de l'usuari
  3. Realitzar el manteniment preventiu  i evolutiu dels sistemes informàtics
  4. Realitzar el manteniment preventiu, evolutiu de les xarxes de dades, veu, multimèdia i de les plataformes i ecosistemes de Iot 
 4. Col·laborar en l'assegurament de la informació i l'alta disponibilitat dels entorns tecnològics i els plans de contingència. On caldrà:
  1. Aplicar polítiques i tècniques de seguretat per a protegir la integritat de la informació i el sistema informàtic
  2. Comprovar el funcionament de  les mesures de seguretat  proactiva dels sistemes informàtics 
  3. Assegurar la privadesa de la informació transmesa en xarxes informàtiques
 5. Col·laborar en la gestió empresarial. On caldrà:
  1. Analitzar l'entorn de les organitzacions
  2. Descriure la gestió i la participació de les persones en les organitzacions
  3. Participar en la gestió financera, en la gestió d'operacions i en la funció del màrqueting de l'organització
  4. Participar en la gestió de l'organització de l'àmbit dels serveis socials o sociosanitaris

Eix Transversal

L'eix transversal preveu:

 • L'aprenentatge de competències per a la vida, que integren capacitats com el pensament crític, la resolució de problemes, el treball en equip, les capacitats de comunicació i negociació, les capacitats analítiques, la creativitat i les capacitats interculturals
 • Emprendre projectes professionals per millorar l'entorn
 • Gestionar el propi aprenentatge i desenvolupament personal i professional
 • Establir relacions positives amb un mateix i els altres en l'entorn social i professional
 • Comunicar en l'àmbit personal i professional

Sortides Professionals

El titular del diploma de Batxillerat Professional de Tècnic de Suport de Sistemes Informàtics i Xarxes és un professional qualificat que pot exercir la seva professió com a:

 • Instal·lador d'equips i sistemes de telecomunicació
 • Tècnic/a de suport de sistemes informàtics
 • Tècnic/a de suport de xarxes informàtiques de veu i dades
 • Tècnic/a de suport en seguretat i alta disponibilitat d'entorns tecnològics
 • Tècnic/a de suport en desplegament d'infraestructures on premise i al cloud
 • Tècnic/a de suport en administració de sistemes gestors de bases de dades
 • Tècnic/a de suport en automatització de processos
 • Tècnic/a de suport en la posada en producció d'aplicacions i serveis informàtics

Accés

Per accedir als estudis de Formació Professional, el candidat ha de:

 • Ser andorrà, resident o tenir permís d'estudis
 • Tenir 16 anys ( o complir 16 anys abans del 31 de desembre de l'any en curs)
 • Tenir el graduat en segona ensenyança o equivalent reconegut pel Govern d'Andorra

Continuïtat

Una vegada obtinguda l'acreditació d'assoliment d'aquests estudis l'estudiant podrà:

Títol obtingut

Una vegada assolits aquests estudis, l'alumne obtindrà el DIPLOMA  DE BATXILLERAT PROFESSIONAL DE TÈCNIC DE SUPORT DE SISTEMES INFORMÀTICS I XARXES.


Arxius: