Català / Français  ·  TEL. Tel. +376 741 025 · EMAIL ensprof@educand.ad
Català / Français  · 

Estudis

DEP en Professions sanitàries i socials (Només Candidats Lliures)


Aquest diploma està extingit i es manté només per a candidats lliures.

Segons l'article 15 del Decret 230/2022, de l'1 de juny del 2022:

Només poden accedir els alumnes que hagin cursat presencialment el segon curs de DEP el darrer any d'existència del diploma (curs 2021-2022).

 

Pla d'estudis del DEP en professions sanitàries i socials


El diploma d'Ensenyament Professional en Sanitari i Social s'estructura en dos cursos. Cada curs consta d'assignatures tecnicoprofessionals d'àmbit general i l'assignatura tecnicoprofessional. A més, durant tota la formació, l'alumne realitza 13 setmanes d'estades formatives en diversos centres sociosanitaris.

Assignatura Tecnico Professional

Aquesta formació fa que les competències dels diplomats d'ensenyament professional en l'àmbit sanitari i socialcomprenguin des d'establir el diagnòstic de la situació, fins a organitzar i gestionar el propi treball. Aprenen a comunicar-se amb la persona i amb l'equip, a realitzar les tasques relacionades amb fer adquirir o mantenir l'autonomia de la persona, acompanyar-la en les seves activitats quotidianes, i participar en la gestió de la qualitat dels serveis, entre altres. Tot això fa que el diplomat sanitari i social es destaqui com un professional polivalent idoni per a treballar en serveis sociosanitaris, escoles bressol, llars d'infants, ajuda en atenció a domicili, entre altres.

L'assignatura tecnico professional engloba:

 • Biologia
 • Nutrició
 • Tècniques professionals
 • Ciències mèdiques
 • Microbiologia

Accés

Per accedir als estudis de Formació Professional, el candidat ha d'aportar alguna de les següents acreditacions:

 • Graduat en segona ensenyança (sistema educatiu andorrà)
 • Graduat en ESO (sistema educatiu espanyol)
 • 2nde aprovada o un certificat de nivell equivalent (sistema educatiu francès)
 • O alguna titulació degudament reconeguda pel Govern d'Andorra

Sortides professionals

Activitats professionals dins l'àmbit sanitari i social. El titular del diploma d'ensenyament professional sanitari i social pot treballar en equip o autònomament sota la responsabilitat d'un superior jeràrquic. Les seves competències li permeten assegurar les activitats següents:

 • Fer un diagnòstic de la situació
 • Organitzar i gestionar la seva feina
 • Comunicar amb la persona de la qual té cura i amb l'equip de treball
 • Ajudar la persona de la qual té cura en les seves activitats quotidianes
 • Participar en la gestió de la qualitat
 • Així mateix podrà exercir la seva professió en guarderies, en la guarda d'infants a domicili o en serveis i centres socials o mèdics especialitzats en la cura de persones grans, persones discapacitades o persones malaltes.

Continuïtat

Una vegada obtinguda l'acreditació d'assoliment d'aquests estudis l'estudiant podrà :

 • Cursar el Batxillerat Professional Socio Educatiu al centre de Formació Professional d'Andorra
 • Incorporar-se al món laboral

Títol obtingut

Una vegada assolits aquests estudis, l'alumne obtindrà el DIPLOMA d'ENSENYAMNET PROFESSIONAL en PROFESSIONS SANITÀRIES I SOCIALS.