Català / Français  ·  TEL. Tel. +376 741 025 · EMAIL ensprof@educand.ad
Català / Français  · 

Estudis

DEP en Secretariat Multilingüe (Pla Antic)


 

 

Pla d'estudis del DEP en secretariat multilingüe

 

El diploma d'Ensenyament Professional en secretariat multilíngüe s'estructura en dos cursos. Cada curs consta d'assignatures professionals d'àmbit general i l'assignatura tecnicoprofessional. A més, durant tota la formació, l'alumne realitza 13 setmanes d'estades formatives en diverses empreses.

Assignatura Tecnico Professional

La formació dels alumnes desenvolupa competències professionals en l'àmbit de la comunicació, la gestió de documents, l'arxivística, l'ofimàtica i la comptabilitat. En aquest sentit, el diplomat en SML és un auxiliar administratiu que s'adapta a les necessitats actuals de l'entorn econòmic andorrà.

L'assignatura d'àmbit tecnico professional representa 16 hores lectives setmanals. Els sabers associats que s'hi treballen són els següents:

 • Comunicació professional
 • Comunicació professional en llengües estrangeres
 • Organització d'empreses
 • Arxivística
 • Ofimàtica
 • Gestió i comptabilitat

Sortides Professionals

El titular del diploma d'ensenyament professional en secretariat multilingüe és un auxiliar administratiu que s'integra en equips professionals col·laborant amb un responsable. Les seves competències li permeten assegurar les activitats següents:

 • Participar en l'organització i la gestió de dades 
 • Produir, gestionar i arxivar documents
 • Organitzar i gestionar un lloc de treball
 • Participar en tasques de comptabilitat
 • Participar en tasques comercials i logístiques
 • Atendre al públic.

Accés

Per accedir als estudis de Formació Professional, el candidat ha d'aportar alguna de les següents acreditacions:

 • Graduat en segona ensenyança (sistema educatiu andorrà) 
 • Graduat en ESO (sistema educatiu espanyol) 
 • 2nde aprovada o un certificat de nivell equivalent (sistema educatiu francès)
 • O alguna titulació degudament reconeguda pel Govern d'Andorra 

Continuïtat

Una vegada obtinguda l'acreditació d'assoliment d'aquests estudis l'estudiant podrà:

 • Cursar el Batxillerat Professional en Secretariat Multilíngüe al centre de Formació Professional d'Andorra
 • Realitzar altres estudis
 • Incorporar-se al món laboral

Títol obtingut

Una vegada assolits aquests estudis, l'alumne obtindrà el DIPLOMA d'ENSENYAMENT PROFESSIONAL en SECRETARIAT MULTILÍNGÜE.