Català / Français  ·  TEL. Tel. +376 741 025 · EMAIL ensprof@educand.ad
Català / Français  · 

Estudis

BP en Estètica, cosmètica i perfumeria (Pla Antic)


Formació extinguida. Cal adreçar-se al MEES per a més informació

Pla d'estudis del BP en estètica, cosmètica i perfumeria

 

El diploma d'Ensenyament Professional de Batxillerat en estètica, cosmètica i perfumeria  s'estructura en un curs. Aquest curs consta d'assignatures generals, assignatures professionals obligatòries i assignatures professionals opcionals. A més, durant tota la formació, l'alumne realitza estades formatives en empreses relacionades amb el sector de la estètica, cosmètica i perfumeria.

Assignatura Tecnico Professional

Les assignatures professionals són:

CONEIXEMENT DELS PÚBLICS:
 • Biologia aplicada
 • Sociologia i psicologia
 • Imperfeccions, anomalies i al.lèrgies
 • Salut i higiene
TECNOLOGIA, MÈTODES I ORGANITZACIÓ DEL TREBALL:
 • Tècniques avançades en manicura/ pedicura, massatges específics...
 • Micropigmentació
 • Extensió i permanent de pestanyes
 • Aparatologia i instrumental ( + Pressoteràpia, electrolisi, llum polsada, gimnàsia passiva, aparatologia avançada, infrarojos,... Hidroteràpia , sauna, hammam, ...
 • Aprofundiment ( organització i gestió: d'espais, d'ambients, ... seguretat, manteniment ...)
ORGANITZACIÓ I GESTIÓ DE L'EMPRESA:
 • Marc organitzatiu i reglamentació (RRHH, espais, serveis, estructura empresarial)
 • Gestió de la qualitat
 • Gestió econòmica i directiva de l'empresa (management, inversions, comptabilitat, gestió d'estocs, gestió de RRHH i Màrqueting )   
APROFUNDIMENT I MESTRATGE DE LES TÈCNIQUES ADQUIRIDES EN EL DEP:
 • Tècniques avançades en manicura/ pedicura
 • Tècniques de massatge corporal manual específiques
 • Micropigmentació i tècniques abrasives
 • Extensió, tint i permanent de pestanyes
 • Aparatologia i instrumental facial i corporal ( + Pressoteràpia, electrolisi, llum polsada, gimnàsia passiva, aparatologia avançada, infrarojos,... Hidroteràpia , sauna, hammam, ...)
 • "Relooking”: Automaquillatge  
 • Assessorament d'imatge
VENDA ESPECIALITZADA, PROMOCIONS, MÀRQUETING:
 • Gestió de l'activitat comercial
 • Gestió d'estocs i provisions
 • Gestió de l'espai de venda
 • Tècniques / Consell de venda
 • Animació i promoció

Accés

Per accedir als estudis de Batxillerat Professional, el candidat ha d'aportar alguna de les següents acreditacions: 

 • DEP en Estètica, cosmètica i perfumeria
 • Titulació reconeguda pel Ministeri d'Educació

Continuïtat

Una vegada obtinguda l'acreditació d'assoliment d'aquests estudis l'estudiant podrà :

 • Incorporar-se al món laboral
 • Realitzar estudis superiors

Sortides Professionals 

Activitats professionals dins l'àmbit de l'Estètica, Cosmètica, i Perfumeria. El titular del diploma d'Ensenyament Professional en Estètica, Cosmètica i Perfumeria pot treballar en equip o autònomament. Les seves competències li permeten assegurar les activitats següents:

 • Tècnic/ a esteticista
 • Responsable en centres d'estètica i punts de venda
 • Responsable en la distribució de productes i matèries professionals
 • Així mateix podrà exercir la seva professió en parafarmàcies, perfumeries, centres de bellesa, spas o en serveis privats relacionats amb qualsevol d'aquests àmbits.

Títol obtingut

Una vegada assolits aquests estudis, l'alumne obtindrà el DIPLOMA de BATXILLERAT PROFESSIONAL en ESTÈTICA, COSMÈTICA I PERFUMERIA.