Català / Français  ·  TEL. Tel. +376 741 025 · EMAIL ensprof@educand.ad
Català / Français  · 

Estudis

BP de Tècnic Sociocomunitari TSOCO (Nova branca Setembre 2021)


El programa de Diploma de Batxillerat Professional de Tècnic Sociocomunitari té com a objectiu capacitar per a l'exercici d'aquesta professió formant part d'equips tècnics d'atenció social, d'atenció a la infància, l'adolescència i la joventut, d'atenció a persones amb discapacitat, dependència o d'atenció a la gent gran.

Aquest batxillerat professional té una durada prevista de dos cursos i s'estructura en eixos que es deriven de les activitats professionals del perfil professional, així com un eix de caràcter transversal. Cada curs consta d'assignatures professionals d'àmbit general i l'assignatura tecnicoprofessional. A més, durant tota la formació, l'alumne realitza 220 hores d'estades formatives en diverses empreses o entitats relacionades amb la professió.

 

Díptic informatiu

Decret 353/2022, del 31-8-2022, de publicació del Programa de batxillerat professional de tècnic de suport sociocomunitari.

 

Eix Tècnico Professional 

Dins de l'eix tècnico professional, en acabar la formació,  el professional adquirirà les següents competències :

 1. Acompanyar la persona usuària en les activitats bàsiques de la vida diària. On haurà de poder:
  1. Facilitar la cura de la higiene en funció de les necessitats de la persona usuària
  2. Facilitar la ingesta i l'alimentació de la persona usuària
  3. Facilitar la mobilitat a la persona usuària
  4. Promoure la independència funcional de la persona usuària
  5. Donar suport a la persona usuària en les activitats sanitàries
  6. Facilitar hàbits de vida saludables a la persona usuària
 2. Acompanyar la persona usuària en les activitats instrumentals de la vida diària i d'interacció amb l'entorn proper. On haurà de poder:
  1. Donar suport en la neteja de l'habitatge i en el manteniment bàsic de l'entorn de la persona usuària
  2. Facilitar la preparació d'alimentació i l'aprovisionament de la unitat de convivència de la persona usuària
  3. Donar suport en la gestió i organització de les finances personals o de la unitat de convivència
  4. Donar suport en l'ús de mitjans de transport i de sistemes de comunicació
  5. Donar suport en l'organització d'activitats lúdiques, d'oci i temps lliure de les persones usuàries
 3. Promoure el desenvolupament sensorial, motriu, cognitiu, emocional i social de la persona usuària. 
 4. Promoure la inclusió i la participació activa de la persona usuària en la comunitat. On caldrà:
  1. Donar suport en intervencions socials a persones en situació de risc
  2. Participar en la intervenció del servei de teleatenció domiciliària
  3. Acompanyar en el desenvolupament d'habilitats relacionades amb l'àmbit laboral
  4. Donar suport en els programes per prevenir la violència de gènere, domèstica i en qualsevol àmbit
 5. Definir el propi projecte professional en el marc de les relacions laborals. On caldrà:
  1. Analitzar l'entorn de les organitzacions
  2. Descriure la gestió i la participació de les persones en les organitzacions
  3. Participar en la gestió financera, en la gestió d'operacions i en la funció del màrqueting de l'organització
  4. Participar en la gestió de l'organització de l'àmbit dels serveis socials o sociosanitaris

Eix Transversal

L'eix transversal preveu:

 • L'aprenentatge de competències per a la vida, que integren capacitats com el pensament crític, la resolució de problemes, el treball en equip, les capacitats de comunicació i negociació, les capacitats analítiques, la creativitat i les capacitats interculturals
 • Emprendre projectes professionals per millorar l'entorn
 • Gestionar el propi aprenentatge i desenvolupament personal i professional
 • Establir relacions positives amb un mateix i els altres en l'entorn social i professional
 • Comunicar en l'àmbit personal i professional

Sortides Professionals

El titular del diploma de batxillerat professional de tècnic sociocomunitari és un professional qualificat que pot exercir la seva professió com a:

 • Cuidador de nens
 • Personal educatiu responsable de guarderies infantils
 • Monitors d'atenció a la infància en situació de risc
 • Monitors/Auxiliars de centres especialitzats de joves vulnerables
 • Auxiliar de gent gran, de persones amb dependència
 • Cuidador/Assistent de persones amb discapacitat
 • Auxiliar sociocomunitari

Accés

Per accedir als estudis de Formació Professional, el candidat ha de:

 • Ser andorrà, resident o tenir permís d'estudis
 • Tenir 16 anys ( o complir 16 anys abans del 31 de desembre de l'any en curs)
 • Tenir el graduat en segona ensenyança o equivalent reconegut pel Govern d'Andorra

Continuïtat

Una vegada obtinguda l'acreditació d'assoliment d'aquests estudis l'estudiant podrà :

Títol obtingut

Una vegada assolits aquests estudis, l'alumne obtindrà el DIPLOMA  DE BATXILLERAT PROFESSIONAL DE TÈCNIC SOCIOCOMUITARI.


Arxius: