Català / Français  ·  TEL. Tel. +376 741 025 · EMAIL ensprof@educand.ad
Català / Français  · 

Estudis

BP Socioeducatiu (Pla Antic)


Formació extinguida. Cal adreçar-se al MEES per a més informació

Pla d'estudis del BP en animació socioeducativa

 

El diploma d'Ensenyament Professional de Batxillerat socioeducatiu s'estructura en un curs. Aquest curs consta d'assignatures generals, assignatures professionals obligatòries i assignatures professionals opcionals. A més, durant tota la formació, l'alumne realitza 6 setmanes d'estada formativa en Escola Bressol.

Assignatura Tecnico Professional

Els sabers associats que s'hi treballen són els següents:

  • Coneixement de l'infant (desenvolupament sensorial, cognitiu, motor, socioafectiu, autonomia i salut, psicomotricitat...)
  • Sociologia
  • Coneixement dels entorns professionals i models d'intervenció
  • Marc jurídic d'intervenció
  • Tècniques de comunicació i animació
  • Bloc optatiu: animació / sanitari

Accés

Per accedir als estudis de Batxillerat Professional, el candidat ha d'aportar alguna de les següents acreditacions: 

  • DEP en microinformàtica i xarxes
  • Titulació reconeguda pel Ministeri d'Educació

Continuïtat

Una vegada obtinguda l'acreditació d'assoliment d'aquests estudis l'estudiant podrà :

Sortides Professionals

El titular d'aquest BPSE és un professional qualificat per a l'acció socioeducativa que participa en l'organització d'activitats adaptades als potencials i a les necessitats de les persones que estan al seu càrrec per contribuir al seu desenvolupament.

  • Personal educatiu responsable en: Escoles Bressol
  • Animador de temps de lleure d'infants, adolescents, gent gran en: centres d'esplai, llars o residències d'avis, ...

Títol obtingut

Una vegada assolits aquests estudis, l'alumne obtindrà el DIPLOMA DE BATXILLERAT PROFESSIONAL en PROFESSIONS SOCIOEDUCATIVES.