Català / Français  ·  TEL. Tel. +376 741 025 · EMAIL ensprof@educand.ad
Català / Français  · 

Estudis

DPI d'Operador i Atenció a l'usuari (Nova branca Setembre 2022)


El Diploma Professional Inicial de Operador i Atenció a l'Usuari té com a objectius:

 • Capacitar per a l'exercici d'aquesta professió 
  • com assistent en l'atenció a l'usuari en l'àmbit  les noves tecnologies de la informació i de la comunicació,  
  • com a auxiliar d'instal·lacions i manteniments estàndards d'estacions de treball i dispositius tecnològics així com d'instal·lacions i actualitzacions de programaris d'usuari.  
 • Capacitar per a realitzar el monitoratge i donar suport al manteniment correctiu bàsic per garantir el funcionament del sistema informàtic.
 • Capacitar en l'ús d'aplicacions informàtiques, dispositius i tecnologies de la informació i la comunicació bàsiques i/o d'usuari.

Aquest diploma professional inicial té una durada prevista de dos cursos i s'estructura en eixos que es deriven de les activitats professionals del perfil professional, així com un eix de caràcter transversal. Cada curs consta d'assignatures professionals d'àmbit general i l'assignatura tecnicoprofessional. A més, durant tota la formació, l'alumne realitza 10 setmanes d'estades formatives en diverses empreses relacionades amb la formació.

 

Díptic informatiu

 

Eix Tècnico Professional 

Dins de l'eix tècnico professional, en acabar la formació,  el professional adquirirà les següents competències :

 1. Dur a terme  la gestió d'alertes, d'incidències i l'atenció bàsica a l'usuari en l'àmbit informàtic. On caldrà:
  1. Monitorar el sistema informàtic utilitzant les eines de monitoratge adients
  2. Realitzar les operacions bàsiques de  la gestió d'incidències informàtiques(TIC)
  3. Atendre consultes bàsiques de l'usuari relatives a les tecnologies de la informació
  4. Aplicar tècniques de gestió de la qualitat a l'atenció a l'usuari
 2. Realitzar operacions bàsiques d'instal·lació, configuració i manteniment dels dispositius tecnològics, xarxes locals, del seu programari i dels serveis disponibles. On haurà de poder:
  1. Realitzar la instal·lació i configuració dels dispositius tecnològics i les xarxes locals
  2. Efectuar la instal·lació i configuració dels programaris i serveis disponibles a les  estacions de treball i dispositius d'usuari
  3. Realitzar operacions bàsiques de manteniment preventiu i evolutiu dels dispositius tecnològics i les xarxes locals així com dels programaris i serveis IT.
 3. Definir el propi projecte professional en el marc de les relacions laborals. On haurà de poder:
  1. Desenvolupar el propi projecte professional
  2. Analitzar el mercat de treball i el procés de recerca de feina
  3. Identificar els drets i les obligacions de les relacions laborals
  4. Identificar les característiques de l'activitat empresarial
  5. Aplicar les normes de seguretat, d'higiene i ambientals al centre de treball
  6. Efectuar la gestió d'informació utilitzant aplicacions ofimàtiques

Eix Transversal

L'eix transversal preveu:

 • L'aprenentatge de competències per a la vida, que integren capacitats com el pensament crític, la resolució de problemes, el treball en equip, les capacitats de comunicació i negociació, les capacitats analítiques, la creativitat i les capacitats interculturals
 • Emprendre projectes professionals per millorar l'entorn
 • Gestionar el propi aprenentatge i desenvolupament personal i professional
 • Establir relacions positives amb un mateix i els altres en l'entorn social i professional
 • Comunicar en l'àmbit personal i professional

Sortides Professionals

El titular del diploma professional inicial de operador i aptenció a l'usuari és un professional qualificat que pot exercir la seva professió com a:

 • Assistent d'instal·lació  i manteniment d'equips microinformàtics
 • Operador de monitoratge dels sistemes  informàtics Helpdesk
 • Assistent de suport informàtic Operador de nivell 1

Podrà desenvolupar la seva activitat en els següents àmbits:

 • Departaments d'informàtica - Explotació/Operació
 • Centres d'Atenció a l'Usuari
 • Suport a l'usuari

Accés

Per accedir als estudis de Formació Professional, el candidat ha d'aportar alguna de les següents acreditacions:

 • Ser andorrà, resident o tenir permís d'estudis
 • Tenir entre 16 i 18 anys (Per a alumnes de 15 anys, que no hagin
  finalitzat 4t de 2a ensenyança, la matrícula està subjecta a un inform favorable d'una comissió d'admissió)
 • No és necessari el graduat

Continuïtat

Una vegada obtinguda l'acreditació d'assoliment d'aquests estudis l'estudiant podrà :

 • Cursar un Batxillerat Professional al centre de Formació Professional d'Andorra
 • Realitzar altres estudis
 • Incorporar-se al món laboral

Títol obtingut

Una vegada assolits aquests estudis, l'alumne obtindrà el DIPLOMA PROFESSIONAL INICIAL DE OPERADOR I ATENCIÓ A L'USUARI.


Arxius: