Català / Français  ·  TEL. Tel. +376 741 025 · EMAIL ensprof@educand.ad
Català / Français  · 

Estudis

DPI d'Auxiliar d'Estètica i Perruqueria EP (Nova branca Setembre 2021)


El programa de Diploma Professional Inicial d'Estètica i Perruqueria té com objectiu capacitar per a l'exercici d'aquesta professió en el sector dels serveis d'estètica i perruqueria com a auxiliar de perruqueria o...

DPI d'Operador i Atenció a l'usuari (Nova branca Setembre 2022)


El Diploma Professional Inicial de Operador i Atenció a l'Usuari té com a objectius: Capacitar per a l'exercici d'aquesta professió  com assistent en l'atenció a l'usuari en l'àmbit  les...

BP de Tècnic Sociocomunitari TSOCO (Nova branca Setembre 2021)


El programa de Diploma de Batxillerat Professional de Tècnic Sociocomunitari té com a objectiu capacitar per a l'exercici d'aquesta professió formant part d'equips tècnics d'atenció social, d'atenció a la...

BP de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria TCAI (Nova branca Setembre 2021)


El programa de Diploma de Batxillerat Professional de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria té com a objectiu capacitar per a l'exercici d'aquesta professió en el marc del sistema sanitari com a membre de l'equip...

BP de Tècnic de Suport en Desenvolupament d'Aplicacions (Nova branca Setembre 2022)


El programa de Diploma de Batxillerat Professional de Tècnic de Suport de Desenvolupament de Programari té com a objectiu capacitar als aprenents a realitzar activitats bàsiques de desenvolupament i actualitzacions...

BP de Tècnic de Suport de Sistemes Informàtics i Xarxes (Nova branca Setembre 2022)


El programa de Diploma de Batxillerat Professional de Tècnic de Suport de Sistemes Informàtics i Xarxes té com a objectiu capacitar als aprenents a realitzar activitats operatives a la instal·lació, la...

DEP en Microinformàtica i Xarxes (Només Candidats Lliures)


Aquest diploma està extingit i es manté només per a candidats lliures. Segons l'article 15 del Decret 230/2022, de l'1 de...

DEP en Secretariat Multilingüe (Pla Antic)


   

DEP en Estètica, cosmètica i perfumeria (Només Candidats Lliures)


 Aquest diploma està extingit i es manté només per a candidats lliures. Segons l'article 15 del Decret 230/2022, de l'1...

DEP en Professions sanitàries i socials (Només Candidats Lliures)


Aquest diploma està extingit i es manté només per a candidats lliures. Segons l'article 15 del Decret 230/2022, de l'1 de...

DEP en Activitats físiques, esportives i de lleure (Pla Antic)


  Pla d'estudis del DEP...

BP en Secretariat multilingüe (Pla Antic)


Pla d'estudis del BP en secretariat multilingüe  

BP Socioeducatiu (Pla Antic)


Formació extinguida. Cal adreçar-se al MEES per a més informació

BP en Sistemes i xarxes (Pla Antic)


Pla d'estudis del BP en sistemes i xarxes informàtiques

BP en Estètica, cosmètica i perfumeria (Pla Antic)


Formació extinguida. Cal adreçar-se al MEES per a més informació

BP en Activitats físiques, esportives i de lleure (Pla Antic)


El diploma de Batxillerat Professional en Activitats Físiques, Esportives i de Lleure s'estructura en un curs. El curs consta d'assignatures tecnicoprofessionals d'àmbit general i l'assignatura...