Català / Français  ·  TEL. Tel. +376 741 025 · EMAIL ensprof@educand.ad
Català / Français  · 

Estudis

BP de Tècnic de Suport en Desenvolupament d'Aplicacions (Nova branca Setembre 2022)


El programa de Diploma de Batxillerat Professional de Tècnic de Suport de Desenvolupament de Programari té com a objectiu capacitar als aprenents a realitzar activitats bàsiques de desenvolupament i actualitzacions d'aplicacions, utilitzant les eines i tecnologies adients, sota la supervisió d'un tècnic o programador de nivell superior. A més a més, els aprenents seran capaços de donar suport a la gestió de bases de dades de manera segura i segon els criteris de normalització i estàndards establerts.

Aquest batxillerat professional té una durada prevista de dos cursos i s'estructura en eixos que es deriven de les activitats professionals del perfil professional, així com un eix de caràcter transversal. Cada curs consta d'assignatures professionals d'àmbit general i l'assignatura tecnicoprofessional. A més, durant tota la formació, l'alumne realitza 220 hores d'estades formatives en diverses empreses o entitats relacionades amb la professió.

 

Díptic informatiu

Decret 352/2022, del 31-8-2022, de publicació del Programa de batxillerat professional de tècnic de suport de desenvolupament de programari.

 

Eix Tècnico Professional 

Dins de l'eix tècnico professional, en acabar la formació,  el professional adquirirà les següents competències :

 1. Col·laborar en el modelat de dades i en la gestió de bases de dades. On haurà de poder:
  1. Dissenyar bases de dades per donar resposta a l'anàlisi plantejat, utilitzant les tècniques, eines i programaris adequats
  2. Realitzar operacions bàsiques (CRUD -Create, Read, Update, Delete-) de manipulació de la informació emmagatzemada en una base de dades emprant assistents, eines gràfiques i el llenguatge de manipulació de dades
 2. Realitzar operacions bàsiques de desenvolupament del "back-end” del projecte TIC. On haurà de poder:
  1. Identificar l'estructura, elements i variables del programari informàtic a partir dels requisits establerts.
  2. Programar el codi font de propòsit general i back-end tenint en compte els requisits funcionals del disseny i l'arquitectura de les aplicacions .
  3. Programar el codi font d'apps tenint en compte els requisits funcionals del disseny d l'arquitectura de les aplicacions .
  4. Verificar el funcionament global, la seguretat i les especificacions de disseny de les apps.
 3. Realitzar operacions bàsiques de desenvolupament del "front-end” del projecte TIC (UI/UX). On caldrà:
  1. Aplicar els criteris bàsics, tècniques i metodologies bàsiques del disseny d'experiència d'usuari (UX) per a la creació de productes digitals
  2. Aplicar els criteris bàsics, les eines i les tècniques bàsiques del disseny de la interfície d'usuari (UI)
  3. Aplicar eines i tècniques bàsiques d'avaluació del disseny d'experiència d'usuari
  4. Programar el codi font de desenvolupament de les interfícies d'usuari tenint en compte els requisits funcionals del disseny de l'arquitectura de les aplicacions.
 4. Realitzar operacions bàsiques del desplegament, del manteniment i actualització de les aplicacions informàtiques. On caldrà:
  1. Identificar els fonaments d'implantació, gestió i administració de sistemes i serveis informàtics en diferents entorns i infraestructures tecnològiques.
  2. Realitzar operacions bàsiques del desplegament utilitzant diferents entorns
  3. Realitzar operacions bàsiques d'actualització i manteniment d'aplicacions front-end i back-end.
 5. Col·laborar en la gestió empresarial. On caldrà:
  1. Analitzar l'entorn de les organitzacions
  2. Descriure la gestió i la participació de les persones en les organitzacions
  3. Participar en la gestió financera, en la gestió d'operacions i en la funció del màrqueting de l'organització
  4. Participar en la gestió de l'organització de l'àmbit dels serveis socials o sociosanitaris

Eix Transversal

L'eix transversal preveu:

 • L'aprenentatge de competències per a la vida, que integren capacitats com el pensament crític, la resolució de problemes, el treball en equip, les capacitats de comunicació i negociació, les capacitats analítiques, la creativitat i les capacitats interculturals
 • Emprendre projectes professionals per millorar l'entorn
 • Gestionar el propi aprenentatge i desenvolupament personal i professional
 • Establir relacions positives amb un mateix i els altres en l'entorn social i professional
 • Comunicar en l'àmbit personal i professional

Sortides Professionals

El titular del diploma de Batxillerat Professional de Tècnic de Suport de Sistemes Informàtics i Xarxes és un professional qualificat que pot exercir la seva professió com a:

 • Tècnic de suport de desenvolupament d'aplicacions web
 • Tècnic de suport de desenvolupament d'apps
 • Tècnic de suport de desenvolupament back-end
 • Tècnic de suport de desenvolupament front-end i disseny UI/UX
 • Tècnic de suport de desenvolupament de bases de dades 
 • Tècnic de suport de posada en servei de sistemes ERP, big data i d'intel·ligència artificial aplicada
 • Tècnic de suport d'actualització de aplicacions informàtiques

Accés

Per accedir als estudis de Formació Professional, el candidat ha de:

 • Ser andorrà, resident o tenir permís d'estudis
 • Tenir 16 anys ( o complir 16 anys abans del 31 de desembre de l'any en curs)
 • Tenir el graduat en segona ensenyança o equivalent reconegut pel Govern d'Andorra

Continuïtat

Una vegada obtinguda l'acreditació d'assoliment d'aquests estudis l'estudiant podrà:

 • Incorporar-se al món laboral
 • Realitzar estudis superiors

Títol obtingut

Una vegada assolits aquests estudis, l'alumne obtindrà el DIPLOMA  DE BATXILLERAT PROFESSIONAL DE TÈCNIC DE SUPORT DE DESENVOLUPAMENT DE PROGRAMARI.


Arxius: