Català / Français  ·  TEL. Tel. +376 741 025 · EMAIL ensprof@educand.ad
Català / Français  · 

Estudis

BP de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria TCAI (Nova branca Setembre 2021)


El programa de Diploma de Batxillerat Professional de Tècnic en Cures Auxiliars d'Infermeria té com a objectiu capacitar per a l'exercici d'aquesta professió en el marc del sistema sanitari com a membre de l'equip assistencial, participant de forma responsable en els processos preventius, curatius, de cura i de rehabilitació de l'atenció sanitària.

Aquest batxillerat professional té una durada prevista de dos cursos i s'estructura en eixos que es deriven de les activitats professionals del perfil professional, així com un eix de caràcter transversal. Cada curs consta d'assignatures professionals d'àmbit general i l'assignatura tecnicoprofessional. A més, durant tota la formació, l'alumne realitza 220 hores d'estades formatives en diverses empreses o entitats relacionades amb la professió.

 

Díptic informatiu

Decret 351/2022, del 31-8-2022, de publicació del Programa de batxillerat professional de tècnic en cures auxiliars d’infermeria.

 

Eix Tècnico Professional 

Dins de l'eix tècnico professional, en acabar la formació,  el professional adquirirà les següents competències :

 1. Tenir cura de les condicions higièniques de l'entorn de l'usuari i del material/ instrumental sanitari. On haurà de poder:
  1. Preparar el mobiliari, accessoris, i les condicions ambientals de l'entorn de l'usuari/usuària establertes per a la consulta o l'assistència
  2. Classificar el material i l'instrumental segons la intervenció que hagi de dur a terme
  3. Constatar la posada en marxa, l'apagament i el manteniment de l'equipament i els aparells, en funció de les condicions de cada àrea i seguint els protocols
  4. Netejar i desinfectar el material sanitari , els instruments, equips i aparells tenint en compte els mètodes i les pautes establerts
  5. Esterilitzar el material i l'instrumental sanitari i controlar les esterilitzacions efectuades mitjançant els procediments establerts, perquè quedin en condicions d'ús per a l'assistència
  6. Participar en l'obtenció de mostres
  7. Participar en la gestió dels residus sanitaris seguint els protocolsç
  8. Participar en el control d'infeccions nosocomials
 2. Assistir l'usuari/usuària en les activitats de la vida diària. On haurà de poder:
  1. Facilitar la cura de la higiene,  la imatge personal,  l'acció de vestir-se i desvestir-se, i  la necessitat de repòs i son en funció de les necessitats de l'usuari/usuària
  2. Facilita la  mobilització l'usuari/usuària en el seu medi tenint en compte l'estat  de l'usuari/usuària
  3. Ajuda a l'usuari a mantenir una alimentació equilibrada i adaptada a les necessitats  terapèutiques 
 3. Aplicar cures auxiliars d'infermeria a l'usuari/usuària. On caldrà:
  1. Aplica tècniques per mesurar , registrar i controlar les constants vitals
  2. Aplicar tècniques auxiliars en relació a la funció nerviosa i a les  afectacions  neurodegeneratives
  3. Aplicar tècniques auxiliars en relació amb la funció respiratòria
  4. Aplicar tècniques auxiliars en relació amb la funció  cardiovascular i limfàtica
  5. Ajudar a l'usuari a mantenir la funció nutricional
  6. Aplicar tècniques auxiliars en relació amb la funció excretora
  7. Col·laborar en l'administració de medicació
 4. Col·laborar en l'aplicació de cures auxiliars d'infermeria d'àmbits o serveis especialitzats. On haurà de poder:
  1. Col·laborar en l'aplicació de tècniques auxiliars donant suport a l'àrea quirúrgica
  2. Col·laborar en l'atenció i l'aplicació de cures pal·liatives
  3. Col·laborar en l'atenció i l'aplicació de cures auxiliars maternoinfantils
  4. Col·laborar en l'atenció de salut mental
  5. Col·laborar en l'aplicació de tècniques auxiliars de salut bucodental
  6. Col·laborar en l'atenció de l'usuari/usuària de l'àmbit de la diversitat funcional o la dependència
 5. Participar en la promoció de la salut i en el recolzament psicològic a l'usuari.On haurà de poder:
  1. Donar suport a l'equip multidisciplinari en activitats d'educació sanitària
  2. Participar en la realització d'activitats d'educació al cuidador formal i informal
 6. Col·laborar en la gestió empresarial. On caldrà:
  1. Analitzar l'entorn de les organitzacions
  2. Descriure la gestió i la participació de les persones en les organitzacions
  3. Participar en la gestió financera, en la gestió d'operacions i en la funció del màrqueting de l'organització
  4. Participar en la gestió de l'organització sanitària

Eix Transversal

L'eix transversal preveu:

 • L'aprenentatge de competències per a la vida, que integren capacitats com el pensament crític, la resolució de problemes, el treball en equip, les capacitats de comunicació i negociació, les capacitats analítiques, la creativitat i les capacitats interculturals
 • Emprendre projectes professionals per millorar l'entorn
 • Gestionar el propi aprenentatge i desenvolupament personal i professional
 • Establir relacions positives amb un mateix i els altres en l'entorn social i professional
 • Comunicar en l'àmbit personal i professional

Sortides Professionals

El titular del diploma de batxillerat professional de tècnic en cures auxiliars d'infermeria és un professional qualificat que pot exercir la seva professió com a:

 • Auxiliar d'infermeria hospitalària, en general
 • Auxiliar d'infermeria de salut mental i toxicomanies
 • Auxiliar d'infermeria de geriatria
 • Auxiliar d'infermeria en rehabilitació
 • Auxiliar d'infermeria d'atenció primària, consultori mèdic, en general

Accés

Per accedir als estudis de Formació Professional, el candidat ha de:

 • Ser andorrà, resident o tenir permís d'estudis
 • Tenir 16 anys ( o complir 16 anys abans del 31 de desembre de l'any en curs)
 • Tenir el graduat en segona ensenyança o equivalent reconegut pel Govern d'Andorra

Continuïtat

Una vegada obtinguda l'acreditació d'assoliment d'aquests estudis l'estudiant podrà :

Títol obtingut

Una vegada assolits aquests estudis, l'alumne obtindrà el DIPLOMA  DE BATXILLERAT PROFESSIONAL DE TÈCNIC EN CURES AIXILIARS D'INFERMERIA.


Arxius: