Català / Français  ·  TEL. Tel. +376 741 025 · EMAIL ensprof@educand.ad
Català / Français  · 

Estudis


3 Fotos

DPI d'Auxiliar d'Estètica i Perruqueria EP (Nova branca Setembre 2021)


El programa de Diploma Professional Inicial d'Estètica i Perruqueria té com objectiu capacitar per a l'exercici d'aquesta professió en el sector dels serveis d'estètica i perruqueria com a auxiliar de perruqueria o auxiliar d'estètica.

Aquest diploma professional inicial té una durada prevista de dos cursos i s'estructura en eixos que es deriven de les activitats professionals del perfil professional, així com un eix de caràcter transversal. Cada curs consta d'assignatures professionals d'àmbit general i l'assignatura tecnicoprofessional. A més, durant tota la formació, l'alumne realitza 10 setmanes d'estades formatives en diverses empreses relacionades amb la formació.

 

Díptic informatiu

 

Eix Tècnico Professional 

Dins de l'eix tècnico professional, en acabar la formació,  el professional adquirirà les següents competències :

 1. Realitzar el procés d'higiene, condicionament i canvi de forma dels cabells. On haurà de poder:
  1. Analitzar les característiques dels cabells i del cuir cabellut del client i dels cosmètics adients
  2. Aplicar les tècniques d'higiene i condicionament capil·lar
  3. Realitzar canvis en els cabells de forma temporal o permanent
 2. Realitzar canvis de color en els cabells. On haurà de poder:
  1. Preparar equips i materials per al canvi de color dels cabells
  2. Analitzar els efectes que produeixen sobre els cabells els cosmètics colorants i decolorants i les tècniques de coloració
  3. Dur a terme la coloració i decoloració capil·lar
 3. Aplicar tractaments estètics i d'embelliment. On caldrà:
  1. Preparar l'àrea de treball i el client per dur a terme tractaments estètics i d'embelliment
  2. Aplicar tècniques específiques per a la higiene i el benestar de la pell
  3. Aplicar els tractaments estètics a les ungles
  4. Analitzar les característiques de la pell del client per l'aplicació de la tècnica de depilació o decoloració del borrissol superflu
  5. Eliminar el borrissol per procediments mecànics i decoloració
  6. Preparar la pell del rostre del client, així com els estris i cosmètics necessaris per dur a terme el maquillatge de dia
  7. Aplicar tècniques de maquillatge social
 4. Atendre les necessitats, les consultes, les queixes o les reclamacions del client per satisfer-lo. On caldrà:
  1. Identificar les necessitats del client
  2. Aplicar tècniques de comunicació al client dels serveis d'estètica i perruqueria
  3. Aplicar tècniques de gestió de la qualitat dels serveis d'estètica i perruqueria
  4. Aplicar tècniques d'atenció de queixes i de reclamacions del client
 5. Definir el propi projecte professional en el marc de les relacions laborals
  1. Desenvolupar el propi projecte professional
  2. Analitzar el mercat de treball i el procés de recerca de feina
  3. Identificar els drets i les obligacions de les relacions laborals
  4. Identificar les característiques de l'activitat empresarial
  5. Aplicar les normes de seguretat, d'higiene i ambientals al centre de treball

Eix Transversal

L'eix transversal preveu:

 • L'aprenentatge de competències per a la vida, que integren capacitats com el pensament crític, la resolució de problemes, el treball en equip, les capacitats de comunicació i negociació, les capacitats analítiques, la creativitat i les capacitats interculturals
 • Emprendre projectes professionals per millorar l'entorn
 • Gestionar el propi aprenentatge i desenvolupament personal i professional
 • Establir relacions positives amb un mateix i els altres en l'entorn social i professional
 • Comunicar en l'àmbit personal i professional

Sortides Professionals

El titular del diploma professional inicial d'Estètica i Perruqueria és un professional qualificat que pot exercir la seva professió com Auxiliar en centres d'estètica i salons de perruqueria.

Accés

Per accedir als estudis de Formació Professional Inicial, el candidat ha d'aportar alguna de les següents acreditacions:

 • Ser andorrà, resident o tenir permís d'estudis
 • Tenir entre 16 i 18 anys (Per a alumnes de 15 anys, que no hagin
  finalitzat 4t de 2a ensenyança, la matrícula està subjecta a un informe
  favorable d'una comissió d'admissió)
 • No és necessari el graduat

Continuïtat

Una vegada obtinguda l'acreditació d'assoliment d'aquests estudis l'estudiant podrà :

 • Cursar el Batxillerat Professional al centre de Formació Professional d'Andorra
 • Realitzar altres estudis
 • Incorporar-se al món laboral

Títol obtingut

Una vegada assolits aquests estudis, l'alumne obtindrà el DIPLOMA PROFESSIONAL INICIAL D'AUXILIAR DE ESTÈTICA I PERRUQUERIA.

 


Arxius: