Català / Français  ·  TEL. Tel. +376 741 025 · EMAIL ensprof@educand.ad
Català / Français  · 

Estudis


3 Fotos

DPI d'Auxiliar d'Estètica i Perruqueria EP (Nova branca Setembre 2021)


El programa de Diploma Professional Inicial d'Estètica i Perruqueria té com objectiu capacitar per a l'exercici d'aquesta professió en el sector dels serveis d'estètica i perruqueria com a auxiliar de perruqueria o auxiliar d'estètica.

Aquest diploma professional inicial té una durada prevista de dos cursos i s'estructura en eixos que es deriven de les activitats professionals del perfil professional, així com un eix de caràcter transversal. Cada curs consta d'assignatures professionals d'àmbit general i l'assignatura tecnicoprofessional. A més, durant tota la formació, l'alumne realitza 10 setmanes d'estades formatives en diverses empreses relacionades amb la formació.

 

Díptic informatiu

Decret 379/2022, del 21-9-2022, de publicació del Programa del diploma professional inicial d’auxiliar d’estètica i perruqueria.

 

Eix Tècnico Professional 

Dins de l'eix tècnico professional, en acabar la formació,  el professional adquirirà les següents competències :

 1. Realitzar el procés d'higiene, condicionament i canvi de forma dels cabells. On haurà de poder:
  1. Analitzar les característiques dels cabells i del cuir cabellut del client i dels cosmètics adients
  2. Aplicar les tècniques d'higiene i condicionament capil·lar
  3. Realitzar canvis en els cabells de forma temporal o permanent
 2. Realitzar canvis de color en els cabells. On haurà de poder:
  1. Preparar equips i materials per al canvi de color dels cabells
  2. Analitzar els efectes que produeixen sobre els cabells els cosmètics colorants i decolorants i les tècniques de coloració
  3. Dur a terme la coloració i decoloració capil·lar
 3. Aplicar tractaments estètics i d'embelliment. On caldrà:
  1. Preparar l'àrea de treball i el client per dur a terme tractaments estètics i d'embelliment
  2. Aplicar tècniques específiques per a la higiene i el benestar de la pell
  3. Aplicar els tractaments estètics a les ungles
  4. Analitzar les característiques de la pell del client per l'aplicació de la tècnica de depilació o decoloració del borrissol superflu
  5. Eliminar el borrissol per procediments mecànics i decoloració
  6. Preparar la pell del rostre del client, així com els estris i cosmètics necessaris per dur a terme el maquillatge de dia
  7. Aplicar tècniques de maquillatge social
 4. Atendre les necessitats, les consultes, les queixes o les reclamacions del client per satisfer-lo. On caldrà:
  1. Identificar les necessitats del client
  2. Aplicar tècniques de comunicació al client dels serveis d'estètica i perruqueria
  3. Aplicar tècniques de gestió de la qualitat dels serveis d'estètica i perruqueria
  4. Aplicar tècniques d'atenció de queixes i de reclamacions del client
 5. Definir el propi projecte professional en el marc de les relacions laborals
  1. Desenvolupar el propi projecte professional
  2. Analitzar el mercat de treball i el procés de recerca de feina
  3. Identificar els drets i les obligacions de les relacions laborals
  4. Identificar les característiques de l'activitat empresarial
  5. Aplicar les normes de seguretat, d'higiene i ambientals al centre de treball

Eix Transversal

L'eix transversal preveu:

 • L'aprenentatge de competències per a la vida, que integren capacitats com el pensament crític, la resolució de problemes, el treball en equip, les capacitats de comunicació i negociació, les capacitats analítiques, la creativitat i les capacitats interculturals
 • Emprendre projectes professionals per millorar l'entorn
 • Gestionar el propi aprenentatge i desenvolupament personal i professional
 • Establir relacions positives amb un mateix i els altres en l'entorn social i professional
 • Comunicar en l'àmbit personal i professional

Sortides Professionals

El titular del diploma professional inicial d'Estètica i Perruqueria és un professional qualificat que pot exercir la seva professió com Auxiliar en centres d'estètica i salons de perruqueria.

Accés

Per accedir als estudis de Formació Professional Inicial, el candidat ha d'aportar alguna de les següents acreditacions:

 • Ser andorrà, resident o tenir permís d'estudis
 • Tenir entre 16 i 18 anys (Per a alumnes de 15 anys, que no hagin
  finalitzat 4t de 2a ensenyança, la matrícula està subjecta a un informe
  favorable d'una comissió d'admissió)
 • No és necessari el graduat

Continuïtat

Una vegada obtinguda l'acreditació d'assoliment d'aquests estudis l'estudiant podrà :

 • Cursar el Batxillerat Professional al centre de Formació Professional d'Andorra
 • Realitzar altres estudis
 • Incorporar-se al món laboral

Títol obtingut

Una vegada assolits aquests estudis, l'alumne obtindrà el DIPLOMA PROFESSIONAL INICIAL D'AUXILIAR DE ESTÈTICA I PERRUQUERIA.

 


Arxius: