Català / Français  ·  TEL. Tel. +376 741 025 · EMAIL ensprof@educand.ad
Català / Français  · 

Estudis

DEP en Microinformàtica i Xarxes (Només Candidats Lliures)


Aquest diploma està extingit i es manté només per a candidats lliures.

Segons l'article 15 del Decret 230/2022, de l'1 de juny del 2022:

Només poden accedir els alumnes que hagin cursat presencialment el segon curs de DEP el darrer any d'existència del diploma (curs 2022-2023).

 Pla d'estudis del DEP en microinformàtica i xarxes

 

El diploma d'Ensenyament Professional en microinformàtica i xarxes s'estructura en dos cursos. Cada curs consta d'assignatures professionals d'àmbit general i l'assignatura tecnicoprofessional. A més, durant tota la formació, l'alumne realitza 12 setmanes d'estades formatives en diverses empreses relacionades amb els serveis microinformàtics o en empreses amb departaments informàtics.

Assignatura Tecnico Professional 

L'assignatura d'àmbit tecnico professional representa 16 hores lectives setmanals. Els sabers associats que s'hi treballen són els següents:

 • Arquitectura d'ordinadors
 • Sistemes operatius
 • Programaris específics
 • Programaris ofimàtics
 • Retoc fotogràfic i edició de vídeo
 • Sistemes de comunicació d'informacions Xarxes locals (posada en funcionament i manteniment)
 • Tècniques de comunicació (fenòmens físics associats, economia i gestió) Seguretat informàtica
 • Pàgines web dinàmiques: html, flash i dreamweaver
 • Programació estructurada i orientada a esdeveniments Bases de dades, SQ

Sortides Professionals

El titular del diploma d'ensenyament professional en microinformàtica i xarxes és un professional qualificat per a la instal·lació, posada en servei i manteniment d'equips informàtics i de xarxes, a nivell de materials i programaris. Podrà exercir sota la responsabilitat d'un superior jeràrquic les següents tasques:

 • Instal·lació i configuració d'un ordinador (estació de treball)
 • Connexió d'ordinadors de treball a una xarxa local
 • Suports de transmissió per tal de connectar estacions de treball a una xarxa local
 • Gestió de recursos de xarxes
 • Manteniment de primer nivell d'una estació de treball

Es podrà exercir com a tècnic en les següents tipologies d'empreses:

 • Empreses que ofereixin serveis de muntatge i integració d'ordinadors
 • Empreses que ofereixin serveis de manteniment de sistemes operatius, porogramaris i editors,
 • Empreses que ofereixin serveis de manteniment a tercers, instal·ladors, operadors de telecomunicacions, proveïdors d'accessos,
 • Empreses distribuïdores de material informàtic i serveis de telecomunicacions.
 • Empreses que intervinguin en equipaments de material i programaris per a la instal·lació de xarxes locals
 • Empreses que ofereixin la creació, edició i actualització de pàgines web, bases de dades, etc...

Accés

Per accedir als estudis de Formació Professional, el candidat ha d'aportar alguna de les següents acreditacions:

 • Graduat en segona ensenyança (sistema educatiu andorrà)
 • Graduat en ESO (sistema educatiu espanyol)
 • 2nde aprovada o un certificat de nivell equivalent (sistema educatiu francès)
 • O alguna titulació degudament reconeguda pel Govern d'Andorra

Continuïtat

Una vegada obtinguda l'acreditació d'assoliment d'aquests estudis l'estudiant podrà :

 • Cursar el Batxillerat Professional en Sistemes i Xarxes al centre de Formació Professional d'Andorra
 • Realitzar altres estudis
 • Incorporar-se al món laboral

Títol obtingut

Una vegada assolits aquests estudis, l'alumne obtindrà el DIPLOMA d'ENSENYAMENT PROFESSIONAL en MICROINFORMÀTICA i XARXES.