Català / Français  ·  TEL. Tel. +376 741 025 · EMAIL ensprof@educand.ad
Català / Français  · 

Estudis

BP en Secretariat multilingüe (Pla Antic)


Pla d'estudis del BP en secretariat multilingüe

 

El diploma d'Ensenyament Professional de Secretariat Multilingüe s'estructura en un curs. Aquest curs consta d'assignatures generals, assignatures professionals obligatòries i assignatures professionals opcionals. A més, durant tota la formació, l'alumne realitza 6 setmanes d'estada formativa en empreses.

Assignatura Tecnico Professional

La formació dels alumnes desenvolupa competències professionals en l'àmbit de la comunicació, la gestió de documents, l'arxivística, l'ofimàtica i la comptabilitat. En aquest sentit, el diplomat en BP SML és un tècnic administratiu que s'incorpora a l'entorn econòmic . Les assignatures professionals són:

 • Comunicació professional
 • Comunicació professional en llengües estrangeres
 • Organització d'empreses
 • Arxivística
 • Ofimàtica Gestió i comptabilitat

Accés

Per accedir als estudis de Batxillerat Professional, el candidat ha d'aportar alguna de les següents acreditacions: 

 • DEP en Secretariat multilíngüe
 • Titulació reconeguda pel Ministeri d'Educació 

Continuïtat

Una vegada obtinguda l'acreditació d'assoliment d'aquests estudis l'estudiant podrà :

Sortides Professionals

El titular d'aquest Batxillerat és un un tècnic administratiu que s'integra en equips professionals col·laborant amb un responsabilitats de les persones que estan al seu càrrec per contribuir al seu desenvolupament. Les seves competències li permeten realitzar les activitats següents:

 • Participar en l'organització i la gestió de dades
 • Produir, gestionar i arxivar documents
 • Organitzar i gestionar un lloc de treball
 • Participar en tasques de comptabilitat
 • Participar en tasques comercials i logístiques
 • Atendre al públic

Títol obtingut

Una vegada assolits aquests estudis, l'alumne obtindrà el DIPLOMA de BATXILLERAT PROFESSIONAL en SECRETARIAT MULTILÍNGÜE.