Català / Français  ·  TEL. Tel. +376 741 025 · EMAIL ensprof@educand.ad
Català / Français  · 

Borsa de Treball

Tècnic de Muntatge TeamUp RRHH


TÈCNIC DE MUNTATGE


TeamUp RRHH busca un/a Tècnic/a per a una empresa especialitzada en la venda de maquinària i equipament esportiu, que exercirà un paper clau donant suport al Responsable del
Departament Tècnic.
Es tracta d’una oportunitat per a un/a professional versàtil i compromès que busqui combinar habilitats tècniques i comercials.

Les seves funcions comprenen:

 • Lliurament i Muntatge: Coordinar i executar el lliurament de maquinària i equipament
  esportiu, assegurant un muntatge adequat.
 • Reparacions Tècniques: Realitzar reparacions bàsiques i ajustos en la maquinària
  segons sigui necessari, garantint el seu ple funcionament.
 • Suport Tècnic: Brindar assistència tècnica tant a clients com a altres departaments
  interns, oferint solucions efectives a problemes tècnics.
 • Gestió Comercial: Col·laborar en activitats comercials, interactuant amb clients i
  potencials compradors per a proporcionar informació tècnica detallada i
  assessorament.

Requisits:

 • Batxillerat professional tècnic/grau mig electromecànica o similar.
 • Coneixements Tècnics: Experiència i habilitats en la manipulació i ajustos de
  maquinària.
 • Versatilitat: Capacitat per a adaptar-se a diverses tasques, des de l'atenció tècnica fins
  a la interacció comercial.
 • Habilitats Comunicatives: Destreses comunicatives sòlides, amb la capacitat
  d'explicar conceptes tècnics de manera comprensible.
 • Compromís: Actitud compromesa cap a l'excel·lència en el servei i la resolució
  efectiva de problemes.
 • Passió per la Logística: interès per la logística, assegurant un lliurament i servei sense
  contratemps.
 • Permís de residència i treball vigent o nacionalitat andorrana.


Ofereixen:

 • Ambient de treball dinàmic i col·laboratiu.
 • Formació contInua per a millorar habilitats tècniques
 • Salari fix + variable.