CatalÓ / Franšais  ·  TEL. Tel. +376 741 025 · EMAIL ensprof@educand.ad
CatalÓ / Franšais  · 

Estudis IB

POP

Estudis IB al CFP. El Programa d'Orientaciˇ Professional (POP)


El 26 de maig de 2020 el Centre de Formació Professional d'Aixovall passa a formar part de la comunitat de Colegios del Mundo del IB.

A partir de setembre de l'any 2020 s'imparteix al nostre centre el POP (Programa d'Orientació Professional) de l'IB. Aquest programa té una duració de dos cursos.

Al CFP hem creat la nostra pròpia versió del POP. Integrem als programes educatius del centre (currículums) els continguts del POP.

Com s'aplica el POP al nostre centre?

  • Mitjançant quatre components troncals: Projecte de Reflexió, Aprenentatge-Servei, Desenvolupament de la Llengua i Habilitats Personals i Professionals
  • Mitjançant dues assignatures del Programa del Diploma IB: Gestió Empresarial i Castellà o Francès Llengua B

Components troncals:

  • Projecte de Reflexió: En aquest projecte que es lliurarà al final del programa identificareu, analitzareu, discutireu i avaluareu un dilema ètic relacionat amb els estudis de formació professional

 

  • Aprenentatge-Servei: Projecte enfocat a realitzar un servei a la comunitat, el qual us permetrà desenvolupar i aplicar habilitats personals i socials a situacions de la vida real que comporten la presa de decisions, la resolució de problemes, la iniciativa i el sentit de la responsabilitat.

 

  • Desenvolupament de la Llengua:  Al nostre centre aquest component es treballarà a l'assignatura de llengua anglesa on, a més de treballar les competències lingüístiques, potenciarem la reflexió, l'autoconeixement i l'autoavaluació de l'aprenentatge amb l'elaboració d'un portafolis que reflecteixi el progrés i l'aprenentatge de l'alumne. 

 

  • Habilitats Personals i Professionals: Aquest component troncal es treballa dins de la franja de tutoria. El seu objectiu és  desenvolupar la responsabilitat, l'autoconeixement, la resolució pràctica de problemes, l'enteniment ètic, la perseverança i l'apreciació de diferents identitats i perspectives dins de la complexitat del món actual.

 

Assignatures del Programa del Diploma IB:

  • Gestió Empresarial: Estudiarem una àmplia gamma d'organitzacions empresarials, cosa que permetrà desenvolupar una sòlida comprensió dels principis bàsics de l'activitat empresarial moderna, així com les habilitats necessàries per administrar amb èxit una empresa. L'objectiu final és orientar i ajudar a incorporar-se a la vida laboral activa, fonamentalment per mitjà del desenvolupament de l'esperit emprenedor, la iniciativa i la creativitat.

 

  • Llengua B Castellà o Francès: A partir del treball de temàtiques com identitats, experiències, enginy/habilitat humana, organització social i com compartim el planeta, comunicarem de manera clara i eficaç en contextos diferents i objectius variats;  comprendrem i utilitzarem un llenguatge adaptat a diversos destinataris i a contextos socials i/o interculturals; comprendrem i utilitzarem  el llenguatge per expressar diverses idees i reaccionar-hi amb facilitat i correcció; cercarem, organitzarem i presentarem idees sobre diversos temes; comprendrem i analitzarem diversos textos escrits, àudios, visuals i audiovisuals.