Català / Français  ·  TEL. Tel. +376 741 025 · EMAIL ensprof@educand.ad
Català / Français  · 

Centre

Declaració de Principis i Missió


Declaració de Principis i Missió :

El Centre de Formació Professional és un centre públic, plural i aconfessional del Sistema Educatiu Andorrà per a majors de 16 anys. La seva actuació educativa es basa en els principis d'equitat, respecte dels drets humans, els valors i la cultura de ciutadania democràtica, la igualtat de gènere, l'educació inclusiva i l'educació en la diversitat, el plurilingüisme, la interculturalitat, el desenvolupament sostenible i en els drets i principis proclamats per la Convenció sobre els drets de l'infant, aprovada per l'Assemblea General de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989 i en vigor al Principat d'Andorra des de l'1 de febrer de 1996. El Centre de Formació Professional té per missió desenvolupar les competències professionals per a l'exercici d'una professió, i contribuir al desenvolupament de les competències necessàries per viure, per treballar activament com a ciutadà en la societat i en un entorn cada vegada més exigent i canviant. A més, permet als estudiants prosseguir estudis d'ensenyament superior a Andorra o fora de les nostres fronteres, però sempre capacitant-los per millorar el món amb la seva aportació.

Filosofia:

En el Centre de Formació Professional, durant els tres anys d'estudis, els alumnes desenvolupen unes competències tècniques adaptades al sector professional de cada modalitat, així com un conjunt de competències transversals d'ordre lingüístic i comunicatiu, personal, social, laboral i cívic, científic i tecnològic, dirigides a seguir creixent com a ciutadà universal i a decidir si vol inserir-se al món laboral o prosseguir estudis superiors. El pla d'estudis contempla una visió holística de la formació, combinant l'assignatura professional amb les assignatures d'àmbit general que estan al servei del conjunt de competències professionals a desenvolupar. La Formació Professional s'articula entre el centre de formació professional i l'empresa, on intervenen tres actors principals : l'alumne, l'empresa i el centre de formació. La posada en funcionament d'aquest projecte comú implica necessàriament una relació de col·laboració i coresponsabilitat entre el centre de formació i l'empresa per ajustar la formació dels alumnes a les demandes reals del sector determinat. L'alumne és el responsable principal de la seva formació, mentre que el centre i l'empresa adopten un paper de guies. És per això que es realitzen estades formatives en empreses i entitats -durant cadascun dels anys del programa formatiu- i s'organitzen activitats i projectes amb empreses en què els alumnes han de mobilitzar recursos i competències en situacions reals. Els alumnes esdevenen l centre del seu propi aprenentatge. Durant tot el procés es fa fonamental que es mantingui viva la curiositat, l'interès i l'emoció, consolidant competències i coneixements, perquè siguin capaços de reflexionar, de prendre decisions i d'adaptar-se als canvis.

 

Declaració de principis, missió i filosofia

Declaration of principles, mission and philosophy

Déclaration de principes, de mission et philosophie

Declaración de principios, misión y filosofía